Česká provincie
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Formace

Přijímání nových členek a formace

K přijetí do kongregace se požaduje psychické a fyzické zdraví, při vstupu do noviciátu dosažený věk 18 roků. Vzdělání není rozhodující. Doba kandidatury je individuální, trvá šest měsíců až dva roky, podle různých osobních podmínek uchazečky. Noviciát je roční. Po jeho ukončení skládá sestra po pět let dočasné sliby. Po skončení juniorátu následují sliby věčné.