Česká provincie
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Tetín

Komunita sester

Na tetínské faře působí v současné době dvě sestry, jsou zaměstnány mimo domov (knihovna v církevní škole Jabok), a proto vlastní komunitní život rozvíjejí především o víkendech. Poslání komunity je misijní a je dáno jejich mottem: „Otevřít dveře fary lidem“. Tím je dána i jejich hlavní činnost – péče o poutníky a návštěvníky. Podílí se na péči o tři poutní kostely, založily zde průvodcovskou službu, kterou provozují spolu s obcí a v současné době i s místním občanským „Sdružením sv. Ludmily na Tetíně“, jehož vznik iniciovaly a které se v současné době podílí zejména na organizaci poutí.

Místo setkání

Místo umučení svaté Ludmily se stalo prostorem setkávání. Na Tetíně mají svou pouť ke sv. Ludmile řecko-katolíci a o týden později i pravoslavní. V roce 2008 zde bylo velké setkání pravoslavných za účasti členů z celé Evropy. Pravoslavné bohoslužby se účastnili pravoslavní z Ruska, Ukrajiny, Srbska, Německa a Švýcarska.

V roce 2011 byl zaznamenán velký příliv poutníků na Tetín. Sestry zde těmto poutníkům vytvářejí zázemí (strava, místo na odpočinek, táborák, rozmluvy, příp. i nocleh). Na závěr roku zde sloužil netradiční půlnoční mši svatou pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, který vyzdvihl význam Tetína, resp. sv. Ludmily jako nejstarší mučednice z doby před rozdělením křesťanů.