Česká provincie
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Brno

Komunita sester

Dům sester v Brně (Bílého 9) se nachází nedaleko budovy původního domu sester, gymnázia a internátu, který byl přebudován na Cyrilometodějskou církevní základní školu a Cyrilometodějské gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou Brno (dříve Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium). Zřizovatelem je Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Součástí střední školy je školní kaple jako duchovní centrum obou škol.

V současné době žije v komunitě dvanáct sester, které působí na zmíněných školách jako učitelky, vychovatelky nebo ekonomky. Dětem i studentům se plně věnují také mimo školní lavice (poutě, výlety do přírody, divadelní přehlídky,…). Brněnský dům je sídlem provinční představené.

Další činnost

Sestry se podílí na životě farnosti výukou náboženství, aranžováním květinové výzdoby kostela, zapojením do organizace farních akcí (Noc kostelů, misijní jarmarky, farní pouť,…). Jedna ze sester od roku 2012 vykonává funkci pastorační asistentky v psychiatrické nemocnici.