Česká provincie
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Jsme ženská apoštolská kongregace, která vznikla na našem území.

Máme své vlastní Konstituce, které nenavazují na jinou řeholi.

Zavazujeme se ke společnému životu a ke spolupráci na obnovení církevní jednoty, jejímiž představiteli jsou sv. Cyril a Metoděj, spolupatroni Evropy.

K tomuto cíli, „aby všichni jedno byli“ (J 17,21), je zaměřená i výchovná, pastorační a sociální činnost kongregace.